Ελληνικά
Σε περίπτωση που επιθυμείτε βοήθεια, διευκρινίσεις ή λύσεις σε προβλήματα
σχετικά με την αγορά εισιτηρίου,
παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το
ταξιδιωτικό πρακτορείο/ακτοπλοϊκή εταιρεία που κάνατε την κράτηση.

Αλλιώς πατήστε το κουμπί για να μεταφερθείτε στον ιστότοπο της Liknoss.

Ιστότοπος Liknoss

English
In case you want to get help, support or solutions related to your reservation,
please contact the travel agency that you book your tickets.

Otherwise you can click the following button to redirect to the site of Liknoss.

Liknoss Corporate Site